ogólnie to jeszcze z turu, to był bs bord 27out, z tym że chyba bo już nie pamietam a poza tym to nie widzieliście takiego długiego borda

Image Hosted by ImageShack.us
Name:

Komentarze:

16.07.2012, 06:51 :: 193.205.215.100
xbunbKDNfhUPaCeKYW
w pełni podzielam, złoża sohcdzą prawdopodobnie do - 5000 m a każdy z pokładf3w kolejnych złf3ż ma znaczącą miższość, metody wydobycia technikami gf3rniczymi rud miedzi zniszczą możliwość wydobycia węgla, rozpoczęcie wydobycia od pokładf3w węgla może uczynić memożliwym wydobycie rudy miedzi, pokłady piasf3w są przeogromne, od nich trzeba zacząć. Jednak ich zasobność może przekroczyć zapotrzebowanie w racjonalnym pojęciu odległości transportu. Przed zakończeniem wydobycia pokładf3w piasku nie ma sensu wydobywać złf3ż zalegających niżej.Jest jeszcze jedna niewiadoma, na ktf3rą nie znam odpowiedzi. Jest to mapa zasięgu tych złf3ż. Wiemy tyle, że pomiędzy Lubinem a Legnicą, na terenie porośniętym w dużej części lasami. Nie znany jest wymiar poprzeczny - 1 km, 10 km a może i 100 km ponieważ od Legnicy do Lubina jest około 30 km, z Wrocławia do Lubina zaledwie 70 km Tak więc wszystkie lęki mieszkańcf3w nie są bez podstaw. Na dzisiaj społeczeństwo nie zna granic zasięgu zalegania tych złf3ż. Wiemy tylko, że są ogromne. Wiemy też, że łupkom miedzionośnym towarzyszą złoża arsenf3w, to znaczy zże są to realne zasoby tak złota, jak i srebra. Uważam, że do tematu tych złf3ż będzie można wrf3cić wtedy, kiedy polski Sejm będzie reprezentował interes obywateli, ponieważ tak wielka odkrywkowa kopalnia wiąże się z przesiedleniem mieszkańcf3w w inne rejony. Pieniądze na ten cel znajdą się, za pieniądze można kupić niemal wszystko. Ale mieszkańcy okolic HUTY MIEDZI w Legnicy pamiętają, ile lat trwał powrf3t roślinności na tereny intensywnego opadu pyłf3w w okolicach tej huty.Jakie metale są nadal wypłukiwane do warstw wodonośnych ?Przykład szwedzkiego mięsa w Krakowie z wczorajszej informacji TVN powinien być przestrogą przed nadmiernym zaufaniem do politykf3w. Tworzone przez nich akty prawne są aktami restrykcyjnymi wobec społeczeństwa i nie bronią jego interesf3w.